Zelfstandigen en verzekering voor arbeidsongeschiktheid

11 juli 2017
geschreven door freek.

Zelfstandigen zijn niet verplicht inkomensverzekeringen af te sluiten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Van de 873.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap, betaalde in 2015 bijna 20% premie voor een arbeidsongeschiktheids-verzekering (aov). Ruim 10% betaalde premie voor lijfrente. Dit is lager dan in 2014, maar de afname van beide inkomensverzekeringen is kleiner dan ooit. Dit meldt het CBS.

En de zmp’ers?

Het aandeel zelfstandigen met personeel, oftewel zmp’ers, met een arbeidsongeschiktheidsverzekering stabiliseerde in 2015. Bij de private pensioenverzekering is net als bij de zzp’ers een daling te zien.

freek., nieuws, zelfstandigen met premie arbeidsngeschiktheidsverzekering en lijfrent, aov

Zmp’ers verzekeren zich vaker dan zzp’ers

33,5% van de zmp’ers verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Van de zzp’ers is dit 19,7%. Zmp’ers verzekeren zich dus vaker dan zzp’ers. Ook hebben meer zmp’ers een private pensioenverzekering of lijfrente dan zzp’ers (17,2% tegen 10,4%). Van de verzekerde zzp’ers droeg 7% hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie. Van de zmp’ers deed 7,3% dit. Bij de premies lijfrente gaat dit om 4,1% (zzp’er) tegenover 3,6% (zmp’er). Het doorsnee inkomen van een zmp’er is €42.800. Dit is bijna twee keer zo groot als dat van de zzp’ers (€23.100).

Verschil in leeftijdsgroepen

In 2015 was 3% van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4% 65 jaar of ouder. Deze groepen zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim de helft van de zzp’ers was 45 tot 65 jaar (52%) en 41% tussen de 25 en 45 jaar. Van deze leeftijdsgroepen had iets meer dan een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Oudere zzp’ers investeren daarentegen meer in eigen sociale zekerheid.

freek., nieuws, zzp'ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente, 2015

Zzp’ers in de bouw het vaakst verzekerd

34% van de zzp’ers in de bouw hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De landbouw, bosbouw, visserij en financiele dienstverlening volgen met 30% van de zzp’ers. In de sector cultuur, recreatie en overige diensten was het aandeel het kleinst. Hier betaalde 8,2% van de zzp’ers premie voor zo’n verzekering. Het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering steeg in 2015 voor het eerst sinds jaren weer in de sectoren overheid en zorg en de financiële dienstverlening. In de sectoren zakelijke dienstverlening en de bouw zwakt het aantal zzp’ers met een inkomensverzekering juist af.

freek., nieuws, zzp'ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente, 2015

Onvolledig beeld?

Echter kan er volgens zzp-expert Pierre Spaninks geen concrete conclusies uit dit onderzoek worden getrokken. ‘De cijfers die het geeft zijn slechts gemiddelden over een heel diverse groep van zzp’ers: zowel fulltimers die veel belang hebben bij inkomensverzekeringen als parttimers voor wie die een stuk minder relevant zijn. Bovendien kijkt het onderzoek als het over arbeidsongeschiktheid gaat alleen naar de gangbare verzekeringsproducten. Meer ondernemende oplossingen om risico’s te managen, zoals de broodfondsen, blijven buiten beschouwing. Daardoor geven de cijfers een onvolledig beeld van de werkelijkheid.’

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: CBS, pierrespaninks.nl, 11 juli 2017.