Zelfstandigenorganisaties doen oproep aan politiek Den Haag

25 juli 2017
geschreven door freek.

De zelfstandigenorganisaties Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers doen een oproep aan politiek Den Haag. Zij vinden dat de positie van zzp’ers sterk verbeterd moet worden. Ondernemingen zouden door moeten kunnen groeien zonder dat zij last hebben van overheidsmaatregelen, als de Wet DBA. Wachten op de inbreng van vakbonden zou te lang duren.

Zelfstandigenorganisaties komen met nieuwe voorstellen

Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland, laat weten samen met de andere zelfstandigenorganisaties voorstellen gepresenteerd te hebben aan de kabinetsformatie. ‘Partijen in de kabinetsformatie zouden ruim baan moeten geven aan zelfstandige ondernemers, zodat zij kunnen doorgroeien. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Wij als zelfstandigenorganisaties nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het belang van een toekomstbestendige arbeidsmarkt met een volwaardige positie voor zelfstandige ondernemers’, aldus Post.

Oproep aan alle maatschappelijke organisaties

De formerende partijen moeten beseffen dat men niet langer kan wachten op de inbreng van vakbonden. Daarom willen de drie zelfstandigenorganisaties breed draagvlak creëren. Ze roepen alle betrokken branche- en belangenorganisaties op om eensgezind te streven naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin zzp’ers worden gestimuleerd en niet langer belemmerd. ‘Wij nemen herhaald onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en roepen allen, die net als wij streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, op om samen met ons een integrale visie te ontwikkelen, zodat de formatie stappen kan maken’, zegt Post.

Wat wordt er precies gevraagd aan het kabinet?

De zelfstandigenorganisaties vragen de werkgeversrisico’s van kleine bedrijven te beperken door aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. Zzp’ers zouden hierdoor beter door kunnen groeien. Ook zou dit voor meer werkgelegenheid zorgen. ‘Het huidige ontslagrecht blokkeert die natuurlijke opbouw.’ Dit zegt Denis Maessen, voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers.

Daarnaast vragen zij het kabinet om zzp’ers niet langer dwars te zitten met de Wet DBA. Volgens Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw, komt er rust na alle DBA commotie, als de rechtspositie voor zzp’ers geborgd wordt middels een expliciete bevestiging van het ondernemerschap in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO). De ABU en NBBU hebben positief gereageerd op deze denklijn.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: Cobouw, 25 juli 2017 – Stichting ZZP Nederland, 24 juli 2017.