Veel zelfstandigen maken nog geen gebruik van soepelere regels hypotheekgarantie

12 juni 2018
geschreven door freek.

Weinig zelfstandigen maken gebruik van de ruimere mogelijkheid om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen. Sinds eind 2016 kunnen zelfstandigen na één jaar ondernemerschap een NHG-hypotheek afsluiten. Voorheen was dit pas na drie jaar.

Weinig zelfstandigen krijgen hypotheek

Uit cijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) blijkt dat slechts 350 zelfstandigen gebruik hebben gemaakt van de soepelere regels. Nog eens ruim 1300 zelfstandigen ontvingen hypotheekgarantie onder de oudere regels. In dezelfde periode werden meer dan 150.000 NHG-hypotheken verstrekt aan niet-zelfstandigen.

De bescheiden aantallen laten zich verklaren doordat er überhaupt maar weinig zelfstandigen een hypotheek krijgen. De 350 zelfstandigen die van de soepelere regels gebruik hebben gemaakt zijn volgens het WEW goed voor een marktaandeel van 59%. Dan gaat het om woningaankopen die in principe in aanmerking komen voor een hypotheekgarantie.

Ondanks laag aantal een mooie start

Een woordvoerder van het WEW geeft aan dat de fonds nu onderzoek doet: “Hoe groot de groep zzp’ers is die wel een hypotheek zou willen, maar nu geen aanvraag doet, is niet bekend. Het doel is niet om iedere zzp’er aan een koopwoning te helpen, maar dat zzp’ers die dat willen de mogelijkheid hebben om op verantwoorde wijze aan een huis te komen.”

Toch groeit het aantal zelfstandigen dat een NHG-hypotheeklening krijgt, dankzij de versoepeling. Een woordvoerder van het fonds spreekt van een ‘mooie start’ en doet onderzoek naar manieren om meer zelfstandigen te bereiken. De fonds vermoed dat zelfstandigen nu denken dat ze toch niet in aanmerking komen voor de regeling. Ook speelt mogelijk mee dat veel zelfstandigen de versoepelde regeling niet kennen.

Van drie naar één jaar

Bij een NHG-hypotheek is de kredietverlener verzekerd van terugbetaling van de schuld, ook als een woning bij verkoop te weinig oplevert. Daarom zijn geldschieters eerder geneigd om een hypotheeklening te geven als deze is gekoppeld aan een NHG-garantieregeling. Ook zijn de rentes op NHG-hypotheken lager dan die op hypotheken zonder garantie. De regeling geldt voor huizen met een koopsom tot €265.000.

Voor zelfstandigen is het in de regel moeilijker om aan een hypotheek te komen dan voor mensen met een vaste baan, vanwege het gebrek aan een vast inkomen. Van alle zelfstandige ondernemers verdient driekwart zijn hoofdinkomen als zelfstandige.

Voor dit artikel heeft freek. gebruikgemaakt van de volgende bron: FD, 8 juni 2018.