Zelfstandige gelukkiger dan werknemer in loondienst

4 mei 2018
geschreven door freek.

Uit onderzoek blijkt dat wij veel gelukkiger zijn dan werknemers in loondienst. Dat is naar voren gekomen in een recent onderzoek van PanelWizard. Fulltime zelfstandigen beoordelen hun werksituatie gemiddeld met een 7,9. Een derde geeft zelfs een 9 of hoger. Welk cijfer geef jij je werksituatie?

Zelfstandige gelukkiger op alle fronten

Ruim 1.000 zelfstandigen en werknemers in loondienst hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zelfstandigen laten zien op alle onderdelen tevredener te zijn met hun werksituatie:

  • Zelfstandigen zeggen vaker gelukkig te zijn met hun werk (85% tegenover 71%)
  • Beleven vaker dagelijks plezier (83% tegenover 74%)
  • Ervaren minder stress (28% tegenover 39%)
  • Zijn trotser op het werk dat zij doen (86% tegenover 39%)

Overall beoordelen ze hun werksituatie dan ook met een 7,9 tegenover een gemiddeld rapportcijfer van een 7,4 van werknemers in loondienst.

In dienstverband gaan? Nooit.

De cijfers laten daarnaast zien dat 81% het onwaarschijnlijk acht ooit weer terug te gaan in dienstverband. Kan ik mij helemaal in vinden, vind je ook niet? Nog eens 13% van de werknemers in loondienst overweegt serieus een stap naar het zelfstandig ondernemerschap.

Zelfstandigen hebben droombaan al gevonden

Hoewel zelfstandigen minder vakantiedagen nemen dan werknemers in loondienst, geeft ruim 55% aan een droombaan te hebben. Bij werknemers in loondienst is dit slechts 32%. De liefde voor het vak, de uitdaging en het beter kunnen combineren van werk en prive worden door ongeveer een kwart van de zelfstandigen als andere redenen genoemd om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Voor dit artikel heeft freek. gebruikgemaakt van de volgende bron: Metronieuws, 3 mei 2018.