Tarief stabiel van freelancers

22 september 2017
geschreven door freek.

Hoofdkraan.nl, is een online marktplaats voor zzp en freelance opdrachten. Uit de gegevens van Hoofdkraan blijkt dat het uurtarief van zzp’ers en freelancers nagenoeg gelijk is gebleven in 2017. Het gemiddelde uurtarief ligt op €43,- per uur in 2017 en is daarmee gelijk gebleven met 2016. Zit jouw uurtarief onder of boven het gemiddelde?

Einde aan tariefdaling

Sinds 2014 werd er gesproken over een tariefdaling. Gelukkig spreken we inmiddels over een gelijk tarief in 2017 en wordt er zelfs een lichte stijging verwacht. Dit is voor ons freelancers het moment om mee te gaan in een lichte stijging van het uurtarief. Al kunnen we wel zeggen dat het gemiddelde uurtarief niet meer is wat het geweest is. Het gemiddeld uurtarief van 2010 lag bijvoorbeeld op ruim €70.-.  Het blijkt dat zzp’ers en freelancers in de analyse- en adviesbranche het hoogste gemiddelde uurtarief momenteel hebben. Zij gingen er dit jaar al flink op vooruit met een stijging van maar liefst 11%.

Negatief effect

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan, is van mening dat de Wet DBA een negatief effect heeft gehad op de tarieven. ‘Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgevers over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn.’

Uurtarief per branche

De tarieven tussen de verschillende vakgebieden verschilt op het moment enorm. Zzpers die ingehuurd werden voor het schrijven van businessplannen, brachten dit jaar ruim 6% meer in rekening dan in 2016. Terwijl freelancers op het gebied van tekstschrijven en vertalen het moeilijk hebben. Hun diensten leverden dit jaar €2 per uur minder op dan vorig jaar.

Venieuwde stijging

Goossens is van mening dat, ondanks het lage gemiddelde uurtarief, dat de stagnatie van de daling de komende jaren gaat omslaan naar een vernieuwde stijging van tarieven. ‘Met een nieuw kabinet op komst lijkt er snel meer duidelijkheid over de Wet DBA te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance-kansen mag gelden, dan moet er komend jaar groei mogelijk zijn,’ stelt Goossens.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: Consultancy, 21 september 2017.