Onzekerheid voor zelfstandig professionals door Wet DBA

24 mei 2017
geschreven door freek.

Sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 vinden zelfstandig professionals moeilijker opdrachten, neemt het aantal hoogopgeleide zelfstandig professionals af en laat ook het uurtarief een opvallende daling zien, blijkt uit cijfers van ZP Facts.

Daling uurtarief

Sinds mei 2016 is er een daling te zien in het uurtarief van een zelfstandig professional. In april 2016 was het gemiddeld uurtarief €89,40 en in maart 2016 €87,40. Hoe dit kan? Een verklaring hiervoor kan zijn dat de uurtarieven worden gedrukt door minder vraag naar zelfstandig professionals door onzekerheid bij opdrachtgevers.

Er heerst onzekerheid bij opdrachtgevers

Waarom die onzekerheid? Uit het rapport Landelijke arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat opdrachtgevers steeds vaker gebruik maken van uitzendkrachten en payrollconstructies. Het gevolg hiervan is dat zelfstandig professionals minder snel aan een opdracht komen. In september 2016 gaf ruim 74% van de zelfstandig professionals aan dat het moeilijker is een opdracht te vinden. In februari 2017 is dit gestegen naar 83%. Meer dan de helft (55%) van de zelfstandig professionals geeft aan een of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de Wet DBA, terwijl dit in september 2016 nog 38% betrof.

Dat er minder opdrachten te verdelen zijn uit zich in een vermindering van het aantal hoogopgeleide zelfstandig professionals, terwijl deze groep voor 2016 juist sterk groeide. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

wet dba, freelancers, freek.

Wees niet getreurd

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken en uitgever van ZP Facts, komt gelukkig met goed nieuws: “De politiek kan niet om alle negatieve feiten en cijfers heen. De economie trekt aan, maar duidelijk is dat zelfstandig professionals daar, waarschijnlijk door de Wet DBA, nog weinig van profiteren. Dat kan natuurlijk niet de insteek zijn van de wet. Wiebes heeft onlangs in zijn derde voortgangsrapportage over de Wet DBA aangegeven voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over hoe het verder gaat met de wet. Er moeten dan passende maatregelen aangekondigd worden. Het vertrouwen bij de opdrachtgevers moet terugkeren, zodat ook de zp’ers kunnen profiteren van onze florerende economie.”.

Zelfstandig ondernemen zonder zorgen

Wil je ondernemen zonder zorgen en geen last hebben van lastige modelovereenkomsten? Dan is freek. de oplossing voor jou. Met freek. val je namelijk niet onder de Wet DBA. Kies voor de dienstverlening van freek. en werk (zelf)verzekerd aan je toekomst. Of neem voor meer informatie contact met freek. op.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: ZP Facts – 24 mei 2017.