Zelfstandigen vinden lastig opdrachten via marktplaatsen

4 juli 2017
geschreven door freek.

Overheden zetten regelmatig interim opdrachten op marktplaatsen. Handig, zou je denken. Echter wordt slechts één op de acht opdrachten gegund aan een zelfstandige (12,7%). De meeste opdrachten komen namelijk bij bureaus terecht. Dit blijkt uit een analyse van meer dan 1.100 opdrachten van ZiPconomy. In vergelijkbaar onderzoek van twee jaar geleden lag het percentage zelfs op 7,5.

Wat zijn de verklaringen?

Het grote aantal verschillende marktplaatsen en de niet altijd even klantvriendelijke manier van inschrijven, wordt gezien als mogelijke verklaring voor het kleine percentage interim opdrachten dat naar zelfstandigen gaat. Overigens zal een deel van de opdrachten wel degelijk ingevuld worden door een zelfstandige, maar dan via een bureau.

Het aantal marktplaatsen stijgt

Het aantal overheden dat werkt met een zogeheten marktplaats is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Het is een makkelijke manier om online opdrachten zichtbaar te maken. Er zijn al meer dan 100 marktplaatsen. Je kan ze vinden op de marktplaatsenkaart.

Is de toekomst voor een zelfstandige onzeker?

Wat zullen de cijfers van 2017 zijn? Drie ontwikkelingen kunnen deze cijfers gaan beïnvloeden:

1. Schaarste
Op steeds meer type aanvragen reageren er kwalitatief te weinig juiste kandidaten. De oorzaak hiervan is de schaarste op de arbeidsmarkt. Een gevolg van de weinige reacties is dat organisaties voor deze type functies geen gebruik meer gaan maken van marktplaatsen, maar eerder zullen kiezen voor prefered suppliers, oftewel voorkeursleveranciers. Deze benaderen de markt actiever.

2. Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
De aanscherping van de Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben flinke gevolgen voor het online aanbieden van dergelijke overheidsopdrachten. Marktplaatsen heten nu Dynamische Aankoopsystemen (DAS). De verwachting is helaas niet dat deze aanpassing het voor zelfstandigen makkelijker gaat maken rechtstreeks mee te dingen naar opdrachten.

3. Wet DBA
En dan is er nog de Wet DBA. Wat er precies met de wet gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat overheden een stuk voorzichtiger lijken geworden met de inhuur van een zelfstandige. Er zijn genoeg voorbeelden waar in de publicatie van een opdracht ‘niet geschikt voor zelfstandigen’ staat vermeld.

Paul Oldenburg van StaffingMS is beheerder van een flink aantal marktplaatsen. Hij ziet nu al een aantal dalingen van het aantal zelfstandigen dat opdrachten krijgt door toedoen van de Wet DBA: ‘Bij ons ging in 2014 een kwart van de opdrachten direct naar enkele zelfstandigen. Over 2016 is dat 20%. Wij zien de daling toch vooral als een gevolg van de Wet DBA’.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: ZiPconomy, 4 juli 2017.