Klijnsma pleit voor verplicht pensioen zzp’ers

10 juli 2017
geschreven door freek.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma pleitte afgelopen week voor een verplicht pensioen voor zzp’ers, met een opt-out. Dat vertelde Klijnsma in een afscheidsinterview in het Financieel Dagblad. Maar hebben we dat wel nodig?

Volwaardig pensioenvoorziening voor zzp’ers

In het interview werd aan Klijnsma gevraagd wat ze graag nog wil bereiken. Klijnsma: ‘Een volwaardige pensioenvoorziening voor alle werkenden, ook voor de zzp’ers. De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw is veel flexibeler dan die van de 20ste. Als je dat ziet, dan moet je het stelsel daarop inrichten. Ik heb veel zzp’ers gesproken die uit volle overtuiging een eigen bedrijf hebben en vermogen opbouwen. Die hebben geen behoefte aan een verplicht pensioen. Maar wie door de crisis tegen wil en dank zzp’er is geworden, die is in de aap gelogeerd. Die kan zich niet permitteren om pensioen op te bouwen naast de AOW en moet straks op ons als gemeenschap leunen. Ik zou zeggen, ik ben toch in mijn nadagen, maak gewoon een verplichte voorziening voor zzp’ers, met een ‘opt out’. Wie aantoonbaar voldoende zelf spaart, hoeft niet mee te doen.’

Pensioenprobleem vooral zzp’er met middeninkomen

Volgens recent onderzoek van onder andere de Leidse hoogleraar Kees Goudswaard, zijn vooral zzp’ers met een middeninkomen minder goed voorbereid op hun pensioen. Dit in vergelijking met werknemers in loondienst. Zzp’ers moeten na hun pensionering naar verwachting grote stappen terug doen, tot een halvering van hun inkomen. In andere inkomensgroepen zijn de verschillen tussen zzp’ers en werknemers aanzienlijk kleiner.

‘Het blijkt dat zzp’ers het ontbreken van een verplicht pensioen wel degelijk gedeeltelijk compenseren. Met name met spaargeld en een eigen woning’, zegt Marieke Knoef, mede-onderzoeker van de Universiteit Leiden. Veel zzp’ers hebben bovendien toch pensioen opgebouwd in de zogeheten tweede pijler, het verplichte pensioen boven op de AOW. Bijvoorbeeld door een vorige baan in loondienst.

Ondanks het gevarieerde beeld bieden de uitkomsten volgens de onderzoekers ‘ondersteuning voor de vaak uitgesproken wens om de pensioensituatie van zzp’ers te verbeteren’. Het zzp-pensioen is een belangrijk thema in de discussie binnen de Sociaal-Economische Raad over de vernieuwing van het pensioenstelsel, waarover al drie jaar wordt gesproken. Een SER-advies hierover zou in het voorjaar komen, maar wordt nu nog voor de zomer verwacht.

‘Regel eerst werknemerspensioen voordat je zzp’ers lastigvalt’

ZZP-expert Pierre Spaninks geeft ook zijn mening over de uiting van Klijnsma. Niks ‘gewoon’ een verplicht pensioen voor zzp’ers. ‘Klijnsma pretendeert dat ze het sociale stelsel wil inrichten op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw, die zo veel flexibeler is dan die van de 20e. In de praktijk heeft het kabinet waar zij nu nog deel van uitmaakt, vijf jaar lang precies het omgekeerde geprobeerd: een halt toeroepen aan die flexibilisering, en de zzp’er invoegen in het bestaande stelsel.’

Volgens Spaninks kan Klijnsma zich beter richten op het probleem van het werknemerspensioen en de onwil van de bonden om dat te hervormen. ‘Los dat eerst maar eens op, voordat je zzp’ers komt lastigvallen. Dat is namelijk veel groter dan het met de haren erbij gesleepte (schijn-)probleem van het zzp-pensioen.’

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: FD, Quotenet, 4 juli 2017.