Jurriën Koops komt met nieuw voorstel voor Wet DBA

27 juni 2017
geschreven door freek.

Donderdag 29 juni vindt er in de Kamer weer een overleg over de Wet DBA plaats. Jurriën Koops, algemeen directeur van de ABU, laat aan de Kamer weten hoe het volgens hem verder moet met de wet. Hij introduceert de ondernemersovereenkomst. Deze zou rust en duidelijkheid moeten bieden.

Hoe zat het ook alweer?

Op dit moment zit de markt voor zzp’ers op slot. Door de invoering van de wet is het voor werkgevers niet meer aantrekkelijk om zzp’ers aan te nemen. Ze kiezen liever voor uitzendkrachten en payrollconstructies. Dit bleek uit het rapport Landelijke arbeidsmarktprognose. De handhaving van de Wet DBA is op dit moment opgeschort tot 1 juli 2018.

Op 29 juni spreekt de vaste Kamercommissie voor Financiën over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek van de wet. In aanloop naar dat overleg stelt Koops aan de vaste Kamercommissie voor Financiën en het nieuw te vormen kabinet een grondige oplossing voor: ‘Introduceer de ondernemersovereenkomst in het civiele recht en pas dienovereenkomstig het fiscale recht aan. Dat geeft rust. Het biedt tevens mogelijkheden om uitwassen op de arbeidsmarkt aan te pakken.’

De kloof wordt steeds groter

Koops vindt dat een zelfstandige een duidelijke plek in het arbeidsstelsel verdient. De groter wordende kloof tussen onze arbeidsmarkt en ons sociale stelsel wordt met de Wet DBA niet langdurig opgelost. In de lente editie 2017 van het flexmagazine P.zine liet Koops al weten dat het nodig is een gelijk speelveld te creëren voor alle werkenden. Op dit moment kun je in Nederland op drie manieren werken:

– arbeidsovereenkomst
– opdrachtovereenkomst
– aanneemovereenkomst

‘Achter die overeenkomsten gaan veel verschillen in kosten en risico’s schuil. Die verschillen in risico’s, kosten en voordelen hebben shopgedrag veroorzaakt in het systeem van arbeid. Je ziet dit zowel aan de kant van de werkenden als aan de kant van de werkgevers en opdrachtgevers.’ Hier moet volgens Koops wat aan gedaan worden.

Keer het om: introduceer de ondernemersovereenkomst

Zzp’ers moeten voortdurend aantonen geen werknemer te zijn die stiekem toch volgens een arbeidsovereenkomst werkt. Koops is van mening dat zolang je er vanuit gaat dat iemand moet aantonen dat hij niet in een arbeidsovereenkomst werkt, de discussie over gezag, vrije vervanging en duur van de opdracht gaande blijft.

Daarom ziet Koops dit graag omgekeerd: ‘Laat de zelfstandige aantonen dat hij ondernemer is, werkend voor een eigen rekening en risico, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Geef de opdrachtgever de verantwoordelijkheid om te checken dat hij inderdaad zaken doet met een zelfstandig ondernemer. Zoals nu ook al een vereiste is in de Wet DBA.’

Heb oog voor de benodigde solidariteit

Onze arbeidsmarkt en het sociale stelsel sluiten niet meer op elkaar aan. De solidariteit moet gewaarborgd worden. Koops stelt voor om de verschillen tussen de overeenkomsten te vergroten. ‘Als je het omgekeerde doet en het onderscheid tussen de verschillende soorten overeenkomsten groter en scherper maakt, wordt het heel duidelijk met welk type overeenkomst je te maken hebt.’

Er is een gelijk speelveld nodig voor de onderkant van de markt

Koops stelt dat de ABU niet zijn ogen sluit voor de keerzijde van flex. Echter moeten er wel maatregelen worden genomen om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen: ‘Wij vinden het ongezond en onverantwoord dat werkenden (langdurig) tegen een te laag tarief werken, zonder dat ze beschermd zijn tegen de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en het ontbreken van voldoende oudedagsvoorziening.’

Toch nog iets goeds aan de Wet DBA?

Koops is van mening dat de Wet DBA toch iets goeds gedaan heeft: ‘Het goede van de Wet DBA is dat die ervoor heeft gezorgd dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid krijgt; hij moet weten met wie hij of zij zaken doet.’ Volgens Koops hebben opdrachtgevers hierdoor een kritischere blik gekregen. Dat is prima, maar die kritische blik is bij veel opdrachtgevers doorgeslagen tot grote onzekerheid. Dat brengt zelfstandigen in de problemen. Daarom vindt Koops het tijd om het over een andere boeg te gooien. ‘Introductie van de ondernemersovereenkomst biedt rust en duidelijkheid.’

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: Flexnieuws, 27 juni 2016.