FNV: er is voldoende ruimte voor zelfstandigen

29 juni 2017
geschreven door freek.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Wet DBA. Er kan gekozen worden uit tien beleidsvarianten voor de Wet DBA of een combinatie daarvan. Volgens het FNV biedt de huidige arbeidswetgeving genoeg ruimte voor zelfstandigen.

Waar pleit het FNV voor?

Mariette Patijn, vicevoorzitter FNV: ‘Aanpassen van het arbeidsrecht heeft grote gevolgen voor alle werkenden. Dat vinden wij dus een onbegaanbare weg. In sectoren waar wij problemen tegenkomen werken we mee aan maatwerk in de vorm van de modelovereenkomst. In de creatieve sector bijvoorbeeld, maar ook in de bouw voert FNV constructief gezamenlijk overleg met werkgevers. Door deze modelovereenkomst zijn misstanden aangepakt. De uiteindelijke oplossing voor de verdeling van vaste, flexibele en zelfstandige arbeid is dat collega’s samen optrekken en dat zij niet langer concurrenten zijn door grote verschillen in kosten voor werk- en opdrachtgevers.’

Het FNV pleit voor minimumtarieven voor zelfstandigen. Dit, omdat in veel sectoren zelfstandigen te weinig verdienen. Ook pleiten ze voor recht op collectief onderhandelen om marktmisbruik, zoals in de journalistiek en de culturele sector, aan te pakken. Daarnaast ziet het FNV graag hogere tarieven voor zelfstandigen. ‘Wij willen hogere tarieven voor zelfstandigen zodat zij een fatsoenlijk inkomen hebben en armoede, nu en in de toekomst, voorkomen kan worden. Tegelijk vinden wij, dat werkgevers mensen voor structureel werk gewoon een echte baan moeten bieden’, aldus Patijn.

Handhaven van de Wet DBA

Volgens Josien van Breda, van FNV Zelfstandigen, kan het systeem van modelovereenkomsten verbeterd worden door bijvoorbeeld maatwerk te leveren en objectieve criteria vast te stellen. Denk aan de duur van de overeenkomst, het tarief en de vraag of er sprake is van kernactiviteiten. De Wet DBA heeft er volgens Van Breda wel voor gezorgd dat er een einde is gekomen aan de praktijk die bestond rond de VAR, die schijnzelfstandigheid in de hand werkte. ‘De zelfstandige wil gewoon zijn werk kunnen doen, zijn expertise kunnen inzetten en een goed belegde boterham verdienen’, aldus Van Breda.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: FNV, 28 juni 2017.

Met freek. geen last van moeilijke modelovereenkomsten

Met freek. val je niet onder de Wet DBA en heb je geen last van moeilijke modelovereenkomsten. Benieuwd naar zijn dienstverlening? Neem dan contact met freek. op.