Koolmees: breed overleg met veldpartijen vervanging Wet DBA na zomer

18 juni 2018
geschreven door freek.

Wat gaat er gebeuren met de Wet DBA? Woensdag 27 juni overlegt minister Koolmees met de Tweede Kamer hoe hij de Wet DBA wil gaan vervangen. Van te voren stuurt de minister zijn plannen in een brief naar de Kamer. Een aangekondigd breed overleg over die uitwerking van zijn plannen met werkgevers-, bemiddelaars- en zzp-organisaties wordt over de zomer heen getild. Dat laat een woordvoerder van de minister weten. Omdat de aanwezigen zich dan beter kunnen voorbereiden.

Bijeenkomst veldpartijen over tariefgrenzen en webmodule

In januari organiseerde Koolmees samen met de betrokken staatssecretarissen Snel en Keijzer een bijeenkomst voor ‘veldpartijen’ om draagvlak te creëren voor zijn zzp-plannen. De minister vroeg hier feedback over de plannen die in het regeerakkoord staan. Tariefgrenzen en een webmodule voor opdrachten die liggen tussen het minimum inhuurtarief en het opt-out tarief waren onderwerp van gesprek. Tijdens die bijeenkomst, waar zelfstandigen, opdrachtgevers en bemiddelaars aanwezig waren, bleek vooral tegen de webmodule weerstand te bestaan. Maar ook over de tariefgrenzen was niet iedereen even enthousiast. De verschillen zijn er de afgelopen maanden niet kleiner op geworden.

Breed overleg na brief aan Kamer

In dit overleg kondigde minister Koolmees aan dat er een extra soortgelijke sessie met de groep vertegenwoordigers zou komen. Deze zou plaatsvinden voordat de hoofdlijnenbrief over de aanpassing van de Wet DBA naar de Tweede Kamer zou worden verzonden. Dit overleg zal nu pas plaatsvinden na de brief. Daarbij is het overigens nog niet duidelijk hoe concreet het Kabinet gaat worden in de brief. Over zowel de uitgangspunten als de uitwerking van de in het regeerakkoord aangekondigde plannen, bestaat nog steeds veel onzekerheid.

Meerdere belangenorganisaties in gesprek

De afgelopen weken heeft Koolmees ook apart met een aantal belangenorganisaties gesproken. Er was een gezamenlijk overleg met ONL, Bovib en Zelfstandigen Bouw. Organisaties als de ABU, PZO en FNV Zelfstandigen laten zich vertegenwoordigen door respectievelijk VNO/NCW en FNV. Onlangs hadden Koolmees en Snel nog een sessie met een groep zelfstandigen.

Voor dit artikel heeft freek. gebruikgemaakt van de volgende bron: ZiPconomy, 18 juni 2018.