ZZP Nederland: AVG te onduidelijk voor zelfstandigen om eraan te voldoen

15 mei 2018
geschreven door freek.

Ook zelfstandigen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei in werking treedt. Are you ready for it? Volgens Stichting ZZP Nederland zijn veel zelfstandigen er nog niet klaar voor.

Geen onwil, maar onmacht

Alle ondernemers, dus ook zelfstandigen, moeten voortaan kunnen bewijzen waarvoor ze gegevens van (potentiële) klanten gebruiken en hoe lang ze deze data bewaren. Ook moeten ze persoonsgegevens kunnen inzien en op verzoek kunnen (laten) verwijderen.

Dat veel zelfstandigen er nog niet klaar voor zijn, komt volgens Stichting ZZP Nederland niet door onwil, maar door onmacht. Voortvloeiend uit de totale onduidelijkheden die met de AVG gepaard gaan. Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland verklaarde dat de overheid steken laat vallen in de voorlichting over de werking van de AVG en voor wie deze wet is bestemd. “De informatie over de AVG is onvoldoende toegankelijk voor zzp’ers, juridisch ingewikkeld en vooral te laat. Veel zzp’ers komen nu pas tot het besef, dat deze regels ook voor hen gelden. Vooral weten ze niet hoe ze moeten handelen om hoge boetes te voorkomen.”

Zelfstandigen wachten af

Bij de helpdesk van de stichting komen veel telefoontjes binnen met vragen over de AVG. Wat uit de telefoontjes blijkt is dat door de vele onduidelijkheden zelfstandigen de boot afhouden en eerst willen zien waar de kinderziekten zitten en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG gaat uitleggen.

Uitstel handhaving AVG

Stichting ZZP Nederland bepleit nu uitstel van handhaving van de AVG voor minimaal 6 maanden voor kleine bedrijven, zoals zelfstandigen en mkb’ers, met minder dan 1 miljoen euro omzet. Er zijn nog genoeg andere aandachtspunten waar de Autoriteit Persoonsgegevens zich volgens ZZP Nederland eerst mee bezig moet houden. De handel in persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel en de koppeling van het BSN in het btw-nummer zijn hiervan de meest sprekende voorbeelden.

AVG

Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je een uitgebreide toelichting over de gevolgen van de nieuwe wet.

Voor dit artikel heeft freek. gebruikgemaakt van de volgende bron: ZZP Nederland, 14 mei 2018.