Analyse verkiezings programma

1 maart 2017
geschreven door freek.

Wet DBA

De politieke partijen zijn (erg) verdeeld over de oplossing Wet DBA. Een analyse van de verkiezingsprogramma’s en interviews met Kamerleden laten grote verschillen zien in de oplossingsrichtingen. De Wet DBA is door staatssecretaris Wiebes in de ijskast gezet. Wiebes is in afwachting van een nieuwe manier waarop zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zekerheid kunnen krijgen over de fiscale status. De Wet DBA in de ijskast heeft er niet voor gezorgd dat er geen onrust meer is. De Kamerleden zijn er allemaal over eens dat de huidige Wet DBA niet werkt. Hoe dit opgelost moet worden? De politieke partijen hebben hier allemaal een andere mening over.

PvdA

De PvdA wenst een nieuwe Wet DBA, waarbij zij voorstander zijn van de suggesties die door de Commissie Boot zijn aangedragen. Dit houdt in dat zelfstandigheid gekoppeld kan worden aan de duur van een opdracht, de hoogte van het tarief en de aard van de werkzaamheden.

SP

SP ziet de oplossing door de kern van het probleem aan te pakken. Schijnconstructies moeten financieel onaantrekkelijk worden gemaakt.

D66

D66 wil naar een systeem van een eigen zelfstandigenverklaring. Daarin kan iemand zelf bepalen of hij/zij ondernemer wil zijn of werknemer. Hierbij staat de eigen keuze van de zelfstandige voorop.

VVD

VVD wil wijzigingen aanbrengen in het arbeidsrecht. Hoe? Daar doet Erik Ziengs geen uitspraken nog over: “haastige spoed is zelden goed”. Belangrijk vindt de VVD om aanpassingen in overleg te doen met zzp-bonden, werkgevers en werknemers organisaties.

ChristenUnie en CDA

De ChristenUnie (CU) willen voorlopig terug naar de VAR. Het CDA ziet hierin geen oplossing “met de VAR blijft het probleem bestaan dat er niet gehandhaafd wordt” aldus Pieter Heerma (CDA). Heerma ziet liever een snelle aanpassing van het arbeidsrecht.

De oplossing?

Wiebes en Asscher hebben aangegeven dat de (ambachtelijke) commissie na de verkiezingen voorstellen gaan overdragen aan de formateur. De website van ZZPkiest.nu laat een volledig overzicht zien van alle standpunten omtrent de Wet DBA.

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: Flexnieuws en ZZPkiest – 1 maart 2017.