Zzp’ers verzekeren steeds beter hun aansprakelijkheden

5 juli 2017
geschreven door freek.

69% Van de zzp’ers heeft zijn aansprakelijkheid geregeld. Het gaat hier zowel om een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB), als een beroepsaansprakelijkheids-verzekering (BAV). Het aantal zzp’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55% toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZPBarometer in samenwerking met Centraal Beheer. Dit onderzoek vond plaats onder 744 zzp’ers.

Zzp’ers verdiepen zich meer in hun aansprakelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat zzp’ers zich eerder verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid (67%) dan voor beroepsaansprakelijkheid (48%). Van de ondervraagden is 46% voor zowel bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheden verzekerd. In 2014 bedroeg dit 30%. Volgens Marc Bijwaard, van Centraal Beheer, hebben zzp’ers zich goed verdiept in hun aansprakelijkheden: ‘Een aansprakelijkheidsverzekering die je privé hebt afgesloten dekt geen zakelijke risico’s. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Zzp’ers hebben zich de laatste tijd zo te zien goed geïnformeerd over hun aansprakelijkheden. En verzekeren deze steeds beter. Ook opdrachtgevers zien dit vaak als een voordeel.’

Wat zijn de redenen om niet te verzekeren?

De voornaamste reden voor zzp’ers om zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn de hoge kosten. Daarnaast geven veel ondervraagden aan het risico om aansprakelijk gesteld te worden op een andere manier te hebben gedekt. Ook zegt een deel geen middelen beschikbaar te hebben om de verzekeringen af te sluiten.

Populairste sectoren

78% Van de zzp’ers die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af hebben gesloten, zijn werkzaam in de sector bouw en installatie. Zzp’ers met een BAV werken ook veel in de sectoren medische zorg (70%) en zakelijke dienstverlening (71%). Zzp’ers met een AVB zijn veelal werkzaam in de sectoren ICT en internet (83%), techniek (75%) en zakelijke dienstverlening (71%).

Voor het nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de bron: ZZP Barometer, 4 juli 2017.